stowarzyszenie badań kamiennych kręgów

Wykład Marcina Klebby

marcin klebba goci

We wtorek 18 kwietnia o godz. 18:30-20:00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ul. 3-go Maja 27/31 odbyła się prelekcja Marcina Klebby, studenta archeologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowana „Goci i pomorskie kręgi kamienne w świetle badań archeologicznych”. Wystąpienie było jednocześnie zainaugurowaniem wznowionych comiesięcznych spotkań Klubu Sympatyków Nieznanego Świata.

Przewodnim tematem spotkania był lud germańskich Gotów przebywających na ziemiach polskich w I-II w. n.e. oraz archeologia jako dziedzina nauki umożliwiająca poznanie materialnych pozostałości po wspomnianym ludzie, a także badająca zagadnienie pomorskich kręgów kamiennych.

Punktem wyjścia prezentacji był opis ludu Gotów, ich historii i wędrówki od Skandynawii po Morze Czarne na podstawie zapisków antycznych kronikarzy: Strabona, Pliniusza Starszego, Tacyta, Ptolemeusza, Kasjodora i Jordanesa. W skrócie Goci opuścili Szwecję i wyspy Morza Bałtyckiego za panowania Beriga w początku naszej ery. Następnie dotarli na ziemie polskie i pozostali na Pomorzu około 150 lat. Następnie kiedy na Pomorzu panowanie objął Filimer, piąty król po Berigu, zainicjował dalszą wędrówkę w kierunku mitycznej krainy Oium leżącej nad Morzem Czarnym gdzie Goci dotarli już zapewne około 210 roku.

Wykład Marcina ...
Wykład Marcina ...
Wykład Marcina ...
Wykład Marcina ...
Wykład Marcina ...
Wykład Marcina ...
Wykład Marcina ...
Wykład Marcina ...
Wykład Marcina ...
Wykład Marcina ...
Wykład Marcina ...
Wykład Marcina ...

Następnie zostały przedstawione charakterystyczne zabytki archeologiczne typowe dla Gotów utożsamianych z rozpoznaną archeologicznie tzw. kulturą wielbarską (od nazwy miejscowości Wielbark, gdzie po raz pierwszy odkryto groby gockie, dzisiaj miejscowość ta nazywa się Malbork-Wielbark). Zabytki gockie zazwyczaj pochodzą z cmentarzysk, natomiast osady są bardzo słabo przebadane. Dzięki wykopaliskom na cmentarzyskach wiemy, że zmarłych chowano w obrządku ciałopalnym jamowym, popielnicowym (spalone szczątki złożone w glinianym naczyniu czyli popielnicy) i szkieletowym z głową w kierunku północnym, bogatszych zmarłych zazwyczaj chowano w wydrążonych kłodach drewnianych. Do kanonu kobiecych zabytków wielbarskich zalicza się liczne zapinki/fibule, sprzączki do pasa, bransolety, naszyjniki z paciorków szklanych, bursztynowych, a niekiedy srebrnych, grzebienie z poroża, szkatułki, igły, wrzeciona, przęśliki, okucia pasa, szpile, w bogatszych grobach składano złote wisiorki, itp. Zaś w grobach męskich dominowały sprzączki, noże, brązowe ostrogi, pojedyncze zapinki, grzebienie z poroża, zdarzają się także szczypczyki z brązu jako przybór toaletowy.

Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszonym na spotkaniu była kwestia kręgów kamiennych, czyli naziemnych konstrukcji składających się z dużych głazów kamiennych ustawionych na obwodzie koła, ale nie stykających się ze sobą. Pokrótce została opowiedziana historia zainteresowania badaczy polskimi kręgami kamiennymi, ich zasięg występowania w Europie oraz wymienione różne koncepcje co do ich datowania, a następnie przedstawione zostały najważniejsze stanowiska: Odry, Węsiory, Grzybnica, Babi Dół, a także stanowisko w Niedanowie gdzie również odkryto kręgi kamienne kultury przeworskiej (lud Wandalów). Na zakończenie zaprezentowany został potencjał nauk pomocniczych z jakich może korzystać archeologia przy okazji badania kręgów kamiennych. Należą do nich etnografia - wykorzystywana w celu poznawania legend i podań ludowych odnośnie miejsc związanych z kręgami kamiennymi, toponomastyka - analizująca nazwy miejscowości, które mogą kojarzyć się z miejscami skupisk głazów, co może pomóc w odkrywaniu kolejnych stanowisk, a także archeoastronomia, lichenologia badająca porosty, bioenergoterapia, radiestezja i wiele innych, które mogą przybliżyć możliwie najwięcej aspektów związanych z kręgami kamiennymi kierując się zasadą nauki, która czerpie wiedzę ze wszystkich dyscyplin aby nie pozbawić się potencjalnego źródła wiedzy.

Prelekcja była wspomagana prezentacją multimedialną, która niewątpliwie pomogła przybliżyć omawianą problematykę.

Spotkanie mogło się odbyć dzięki aktywnej współpracy z prezesem Stowarzyszenia Badań Kamiennych Kręgów Eugeniuszem Leciejem, który podsunął pomysł zorganizowania prelekcji oraz dzięki wszystkim sympatykom dla których warto było zorganizować wystąpienie za co niniejszym serdecznie dziękuję.

Marcin Klebba


Kilka słów o mediach:

Ogłoszenie o prelekcji z kilkudniowym wyprzedzeniem zostało zamieszczone we wielkanocnym wydaniu „Ratusza” (nr 751) - bezpłatnym tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni:

Kilka pierwszych minut prelekcji zostało zarejestrowanych przez Gdyńską Telewizję Tele Top i wyemitowanych w wydaniach wiadomości następnego dnia w środę.

Na prelekcji była również dziennikarka Radia Gdańsk. Informacja o wystąpieniu jak również kilkuminutowy wywiad z prelegentem został wyemitowany na falach rozgłośni w czwartkowej audycji Mitologia Kaszubska.


 

aktualne fazy księżyca aktualności co się dzieje na naszej gwieźdźie
stat4u