stowarzyszenie badań kamiennych kręgów

Rosja

 

Rosyjskie Stonehenge

Niezwykłego odkrycia dokonał nad rzeką Aksaj rosyjski student Alexander Ludow. Pośrodku stepu zauważył kilka ogromnych, stojących pionowo, głazów tworzących kształt nieco przypominający brytyjskie Stonehenge. Rosyjscy naukowcy orzekli, że pochodzi on sprzed 11 tysięcy lat, a wiec jest znacznie starszy niż słynne megality brytyjskie. Zaskakujące jest to, ze odkryte głazy to kwarc, który w promieniu wielu kilometrów od znaleziska nie występuje. Badacze nie wiedzą, skąd wzięto materiał do budowy obiektu, zauważyli jednak, ze w czasie wiosennego i jesiennego przesilenia kwarcowe glazy zaczynają emitować bardzo silne promieniowanie, któremu towarzyszą ultradźwięki o zmiennej częstotliwości.  EMEM.PRAVDA.RU
Artykuł z "Rzeczpospolita" przeczytał dla Was Marek Sodolski
 

Drewniany krąg kultowy
 
W Rosji około 50 km na południowy wschód od Riazania rosyjscy archeolodzy odkryli serię dołów posłupowych o średnicy 50 cm sprzed około czterech tysięcy lat. Ułożenie dołów tworzy siedmiometrowy okrąg z bramą wejściową. Dopatrzono się również związków astronomicznych głównej linii poprowadzonej od alei do okręgu z bramą, która wyznacza miejsce wschodu słońca w dniu przesilenia letniego. Stanowisko zwane Spasskaja Luka jest położone na szczycie wzgórza znajdującego się u zbiegu rzeki Oki i Prony. Atrakcyjne miejsce przyciągało do siebie wiele dawnych następujących po sobie kultur, których ślady nadal są w pobliżu odkrywane. Wcześniejsze prace wykopaliskowe Ekspedycji Wydziału Zabytków Archeologicznych Moskiewskiego Muzeum Historycznego pod kierownictwem Ilja Achmedowa wykazały istnienie podobnych dołów w większej odległości od centrum stanowiska.
Sądzi się, że są to ślady zewnętrznego kręgu słupów. W dołach posłupowych i w obrębie kręgu odnaleziono fragmenty ceramiki, kości oraz zębów, które mogą stanowić dowód na to, że w tym miejscu składano ofiary. Podobne ślady dawnych sanktuariów rosyjscy badacze znali głównie z terenów południowej Rosji i z rejonu Uralu, ale nigdy wcześniej nie odkryli tak bardzo zróżnicowanego stanowiska. Datowanie, plan słupów i konotacje astronomiczne przywołują na myśl słynny kromlech w Stonehenge. Podobne ślady dołów posłupowych znane są także z rejonu Stonehenge w Anglii i wielkiego grobowca korytarzowego w Newgrange
w Irlandii. Uważa się, że były one kultowymi kręgami drewnianych słupów albo są to ślady pali, na których był oparty dach.

rosja-drewniany-krąg

Obok wielkiego komorowego grobowca Knowth w Irlandii (niedaleko Newgrange) zostały odkryte doły posłupowe formujace okrąg. Nie bardzo wiadomo jak je tłumaczyć ponieważ nic poza nimi nie odkryto. Obecnie w miejsca odkrytych dołów archeolodzy osadzili nowe bale. Uważa się, że na drewnianych słupach oparto dach i całość tworzyła zadaszoną budowlę kultową lub pełniły one funkcję kultowego drewnianego kręgu.

Źródło:
Telewizja Polska: http://tvp.pl/View?Cat=2745&id=135649
“Kultowy krąg w Rosji”, [w:] Archeologia Żywa, nr1 (31) 2005, Warszawa.

Zebrał i opisał: Marcin Klebba


 

aktualne fazy księżyca aktualności co się dzieje na naszej gwieźdźie
stat4u