stowarzyszenie badań kamiennych kręgów

Gródki (k. Działdowa, Sasinia)

Kurhany

Była to jedna z najtrudniejszych moich wypraw, jak się okazało, a jej połowicznym sukcesem było odnalezienie kurhanów przy drodze z Gródek do Działdowa. Trzeba skręcić w lewo w 3 leœną drogę po wyjeŸdzie ze wsi. Rozwidla się ona tuż przy szosie: radzę skręcić w lewą odnogę, a za chwilę, po krzyżówce z inną leœną dróżką, widać po prawej podejrzane rozkopy. To pierwszy z pięciu kurhanów tej grupy, najbardziej zniszczony, ledwo rozpoznawalny. Ale za nim niedaleko jest następny, ukryty w samosiejnym iglastym młodniaku, co – wraz z owalnym wkopem na wierzchu nasypu – może œwiadczyć o badaniach archeologów, którzy datowali go na wczesną epokę żelaza. Na powierzchni tego kopca widać doœć wyraŸnie kamienny płaszcz, a wkop ukazuje jego piaszczyste wnętrze. Teraz można przejœć do atrakcji głównej: jeszcze dalej od naszej dróżki, a bliżej szosy, nie sposób nie zauważyć 3 pagórków tak znacznych rozmiarów, że można je w pierwszej chwili wziąć za twory przyrody. nasypy muszą mieć ponad 20 m œrednicy i ponad 2 m wys., i to po tym jak zapadły się lub zostały rozkopane ich wierzchołki. Kurhany te tworzą niezwykle malowniczą i majestatyczną grupę poroœniętą przestronnym, starym drzewostanem. Emanują spokojem, którego dawno chyba nikt nie zakłócał, jeœli nie liczyć niewinnych amatorów konwalii i grzybiarzy. Atmosferę tę zakłóca jednak doœć ruchliwa i hałaœliwa szosa Działdowo-Brodnica.

Niestety nie udało mi się dotrzeć do pozostałych kurhanów wymienionych w PAPP. „Zwierzyniec” zdaje się być nazwą lasu przy drodze do Niechłonina, a nie wzgórza (którego w okolicy nie widać wcale), a miejscowi potrafili mnie tam skierować tylko do głazu narzutowego. Co do kurhanowiska w „Brzezince”, mówiono mi o jakichœ kopcach w lesie na płn. od wsi, w widłach szosy Gródki-Płoœnica i linii kolejowej Płoœnica-Prioma, ale i tam nie udało mi się nic odnaleŸć, niestety.

23.6.00

W: Rocznik Olsztyński 12/13, 149

Rocznik Olsztyński 14/15, 7

Rocznik Olsztyński 3, 45

Sprawozdania Archeologiczne 15, 119


 

aktualne fazy księżyca aktualności co się dzieje na naszej gwieźdźie
stat4u