stowarzyszenie badań kamiennych kręgów

Jezioro Jaczno

Kurhany

ŚŒcieżkę poznawczą „Wokół Jez. Jaczno” wytyczono miejscami jakby specjalnie omijając atrakcje okolicy. Kurhany tamtejsze wspomniane są tylko mimochodem na tablicy 5 przystanku, położonym u stóp „góry”, na której może była kiedyœ strażnica litewskiego grodu w Szurpiłach. Widok roztacza się stamtąd szeroki, w tym i na starożytny trakt między Puszcami Merecką i Przełomską, a na szczycie leżą takie trochę podejrzanie ułożone głazy... „Góra” jest cyplem wysoczyzny wznoszącej się u zach. brzegu Jeziora, a u jego nasady jest kurhanowisko, na którym udało mi się odnaleŸć kilkanaœcie z ponad dwudziestu stwierdzonych tu nasypów: czysto kamiennych, o ile mogłem stwierdzić, i przeważnie z doœć dużych kamieni.

Taka forma i położenie częœci z kurhanów na zboczu wysoczyzny były dla mnie zaskoczeniem. Jest tam też doœć intrygujący układ głazów, jakby w bardzo wydłużony łaciński krzyż. Kurhany okreœlane są jako wczesnoœredniowieczne, co musi oznaczać – jaćwieskie, ale są bardzo różne od tych w Szwajcarii. Zresztą w czasie niedawnych wykopalisk na jednym z kurhanów nie znaleziono podobno żadnych przedmiotów, więc datowanie to może być czysto domyœlne.

Kurhanowisko ma miłą, doœć dziką atmosferę i jest przedmiotem dumy kurhanolubów-amatorów, jako że zostało odkryte w 1997 r. przez naszego kolegę, p. Włodzimierza Jankowskiego. Żeby na nie trafić, najlepiej skręcić w prawo jeszcze przed 4 przystankiem œcieżki.
 
9.8.01


 

aktualne fazy księżyca aktualności co się dzieje na naszej gwieźdźie
stat4u